Wysłuchanie publiczne projektu ustawy o zmianie ordynacji na Uniwersytecie Warszawskim

Na Uniwersytcie Warszawskim odbyło się wysłuchanie obywatelskie ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do samorządu. W trakcie 4 minutowego przemówienia przedstawiałam zarzuty wobec ustawy, m.in. wykluczanie niepełnosprawnych przez likwidację głosowania korespondencyjnego, wprowadzanie zmian w bardzo krótkim czasie, wysuwanie fałszywych zarzutów wobec ordynacji większościowej oraz brak jakichkolwiek konsultacji społecznych. Wydarzenie organizowały w dużej mierze środowiska zrzeszające samorządowców, m.in.  Kongres Ruchów Miejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Nagranie dostępne na YT: https://www.youtube.com/watch?v=faM8NQ11BAM

Facebook