W Sejmie

W Sejmie jako Poseł pracuję w nastepujących komisjach:

- Komisji Kultury i Środków Przekazu

- Komisji Łączności z Polakami za granicą

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Dla tych, którzy mimo powojennej zmiany granic, nadal czują się Polakami, bardzo często ważniejsza od pomocy materialnej jest możliwość porozmawiania z kimś w ojczystym języku i spotkanie z rodakami.

Na co dzień ich życie nie jest usłane różami, jednak nie zapominają o polskim języku, tradycji i kulturze którą przekazują swoim dzieciom i wnukom.

W dniach 22-23 maja Poseł Elżbieta Borowska wraz z delegacją posłów z Komisji Łączności z Polakami za Granicą przebywała we Lwowie.

Parlamentarzyści odwiedzili m.in. siostry zakonne w Żółkwi prowadzące polską szkołę, największy polski konsulat poza granicami znajdujący się we Lwowie oraz znakomitą polską szkołę nr 10 im. Marii Magdaleny.

Wizyta we Lwowie była również okazją do rozmów o problemach Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą. 

 

więcej

Dzisiaj po raz kolejny mieliśmy popis arogancji i kompletnego niezrozumienia przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości problemu odbierania dzieci polskim rodzinom. Najgorsza jest obrona niekompetencji urzędników państwowych kosztem dzieci, naciski na jak najszybsze zakończenie takich spraw i oddawanie prowadzenia ich przez zagraniczne instytucje. Nawet na terenie Polski niektóre dzieci potrafią być pod opieką Jugendamtu. #chorepaństwo

Poniżej transmisja z Komisji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=8FB14793EE13E2BEC1257FB200479BCE#

 

więcej

W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne ustaw medialnych PIS-u. W skrócie można powiedzieć, że projektodawcy zakładają podwyżkę podatków, które powędrują do Jacka Kurskiego. Jest ona także niesprawiedliwa społecznie jeśli chodzi o regulacje opłat od odbiorców energii elektrycznej. Miejmy nadzieję, że te projekty ustawy trafią do koszta, tam gdzie ich miejsce!

więcej

To co usłyszeliśmy dzisiaj ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w temacie odbierania polskich dzieci za granicą to jakiś dramat... Powinno się wyciagnąć konsekwencje od odpowiedzialnych za to urzędników.

 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=C065879EA07CB59FC1257FAB0038D7FF#

więcej

Ogłaszamy powstanie Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów - Kukiz '15!

Najważniejszymi celami powołanego przez nas Stowarzyszenia jest zjednoczenie polskich rolników, producentów zdrowej żywności, przetwórców i konsumentów oraz zrównanie ich szans na polskim rynku z dużymi organizacjami, które obecnie są mocno premiowane jeśli chodzi o pomoc finansową czy promocję. 
Aby zintegrować te środowiska chcemy m.in. powoływać powiatowe, regionalne i ogólnopolskie spółdzielnie jednoczące właśnie rolników, producentów, przetwórców żywności i konsumentów.

Paweł Kukiz: "Od 26 lat w Polsce nie ma opcji politycznej, która interesowałaby się losem rolników. PSL pracuje tylko na rzecz swojego partyjnego klanu. Czas wziąć sprawy w swoje ręce."

Jarosław Sachajko: "Jeśli uda nam się zintegrować polskich producentów żywności i jej przetwórców w ogólnopolski ruch, zdobędą oni respekt jako partner dla najsilniejszych. „Nic o nas bez nas” nabierze realnego sensu."

więcej

Dziś razem z posłem Jerzym Kozłowskim i posłem Pawłem Szramką uczestniczyliśmy w manifestacji rodziców dzieci niepełnosprawnych pod KPRM w Warszawie.

Podczas demonstracji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rodzice wystąpili z ponad dwudziestoma postulatami. Domagają się m.in. ułatwienia dostępu do lekarzy specjalistów, czy zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia jej innymi formami prawnego wsparcia. W szczególnej sytuacji znajdują się rodzice dorosłych niepełnosprawnych. Niejednokrotnie nawet podczas zwykłych badań lekarskich mają problemy z procedurami i dokumentacją.

W opinii rodziców obecne przepisy powodują, że życie ich dzieci urąga godności. Alarmują, że rządzący spychają ten temat na boczny tor i wręcz mylą pojęcia jeśli chodzi o przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych. Apelują aby ich dzieci zaczęły być traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo.

Niestety ten temat jest znacznie mniej medialny niż TK czy list ministra Szałamachy do prof. Rzeplińskiego. Polecam Państwu jednak na zaznajomienie się z tematem, zwłaszcza dzisiaj w tak ważnym dla protestujących Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

więcej

W dniu 5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W wielu miejscach na świecie, w tym Polsce, organizowane są z tej okazji różne wydarzenia, spotkania, marsze, warsztaty i happeningi mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie ale przede wszystkim w życiu codziennym.

W tym roku, 5 maja Poseł Elżbieta Borowska wzięła udział w manifestacji zorganizowanej przez Środowisko Rodziców Osób Niepełnosprawnych (RON). W trakcie manifestacji, która odbyła się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wystąpili z ponad dwudziestoma postulatami. Domagali się m.in. ułatwienia dostępu do lekarzy specjalistów oraz  zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia jej innymi formami prawnego wsparcia.

W opinii rodziców obecne obowiązujące przepisy urągają godności ich dzieci. Podkreślają, że rządzący spychają ten temat na boczny. Apelują aby ich dzieci zaczęły być traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo.

więcej

Dziś na Komisji Łączności z Polakami za granicą na mój wniosek odbędzie się dyskusja nad odbieraniem dzieci polskim rodzinom w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii i w innych krajach europejskich.

Zbieramy informacje o sprawach naszych rodaków na emigracji. Mamy całkiem sporo opinii, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie ze strony konsulatów. Gdyby ktoś z Państwa chciał nam przekazać co warto poruszyć w tym temacie to zapraszam do nadsyłania propozycji - elzbieta.borowska@sejm.pl

Drugą ważną kwestią są planowane zmiany w mediach publicznych. Wczoraj przed południem pojawiła się informacja, że dziś w Sejmie odbędzie się debata o mediach, jednak środowiska twórców prosili nas o jeszcze trochę czasu. Będziemy wnioskowali o wysłuchanie publiczne. A tymczasem zapraszam do nadsyłania swoich uwag do druków 442, 443, 444.

 

więcej

Facebook