W Sejmie

W Sejmie jako Poseł pracuję w nastepujących komisjach:

- Komisji Kultury i Środków Przekazu

- Komisji Łączności z Polakami za granicą

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W imieniu klubu poselskiego Kukiz '15 złożyłam projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26. czerwca 1974r. Kodeksu Pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dotyczy on wprowadzenia urlopu oraz zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy.

Projekt pozwala na dostosowanie w tym szczególnym czasie pracy do możliwości przyszłych mam. Dzisiaj albo trzeba pracować nadal na pełen etat, albo od razu przejść na L4. Pozwolenie na zmniejszenie godzin pracy przy dzieleniu kosztów pracy miedzy pracodawcę i ZUS jest korzystne i dla budżetu państwa i dla pracodawcy, którzy zyskują czas na znalezienie zastępstwa.

Treść projektu dostępna pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-995-2018/$file/8-020-995-2018.pdf

więcej

Wspólnie z Klubem Młodych Kukiz '15 w Gorlicach złożyliśmy interpelację do Minister Edukacji (nr 19801). 

Chcielibyśmy, by resort wprowadził kursy pierwszej pomocy w ramach programu nauczania. 

Każdy z nas podlega obowiązkowi ratowania ludzkiego życia (KK art. 162), ale większośc z nas nie miało możliwości przeszkolenia. Naszym zdaniem każdy młody człowiek powinien takie umiejętności posiąść już w szkole.

Link do treści interpelacji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=454BAFFB

więcej

W imieniu klubu Kukiz '15 złożłyłam w sejmie projekt zmian w Kodeksie Pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - projekt dedykowany przyszłym mamom oraz przedsiębiorcom, którzy je zatrudniają. 

Niestety jest pewna niechęć wśród pracodawców, aby zatrudniać kobiety ze względu na możliwość zajścia w ciążę. Nasz projekt będzie powodował, że od pierwszego dnia zwolnienia z powodu ciąży kobieta będzie w pełni opłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca będzie czuć się pewnia, a kobiety będą mogły łączyć życie rodzinne z zawodowym. 

Mam nadzieję, że wszystkie kluby parlamentarne poprą nasz pomysł. Jest to projekt pro-demograficzny i równościowy, który dotyka problemów młodych kobiet.

Link do projektu ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/720FDFF8DBCE27C4C12582560040D3EF/%24File/2359.pdf

 

więcej

Na Uniwersytcie Warszawskim odbyło się wysłuchanie obywatelskie ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do samorządu. W trakcie 4 minutowego przemówienia przedstawiałam zarzuty wobec ustawy, m.in. wykluczanie niepełnosprawnych przez likwidację głosowania korespondencyjnego, wprowadzanie zmian w bardzo krótkim czasie, wysuwanie fałszywych zarzutów wobec ordynacji większościowej oraz brak jakichkolwiek konsultacji społecznych. Wydarzenie organizowały w dużej mierze środowiska zrzeszające samorządowców, m.in.  Kongres Ruchów Miejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Nagranie dostępne na YT: https://www.youtube.com/watch?v=faM8NQ11BAM

więcej

Wraz z klubem poselskim Kukiz '15 złożyłam projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich, który rozszerza możliwości finansowania kół.

Mam nadzieję, że interes partyjny nie weźmie górę i ustawa zostanie uchwalona. Jest to niewielka zmiana, ale bardzo znacząca dla funkcjowania kół. Zostaną one potraktowane podobnie jak stowarzyszenia i będą mogły starać się o 1%.

Numery druku to 2037.

Link do ustawy poniżej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2037

więcej


PiS złożyło w Sejmie anty-obywatelski projekt zmiany ordynacji samorządowej, który zakłada likwidację JOW-ów w samorządach i jest jednym wielkim bublem prawnym, co poświadcza podsumowanie projektu przez PKW. Jako ruch obywatelski Kukiz'15 z całą mocą bronimy interesu Obywateli, dlatego złożyliśmy projekt wprowadzający JOW-y na wszystkich szczeblach samorządu.
Wczoraj w Sejmie na naszej konferencji ws. zmiany ordynacji samorządowej było Was pół tysiąca i pokazaliście partyjnej władzy próbkę siły Obywateli. Teraz też potrzebujemy Waszego wsparcia, dlatego prosimy o udostępnianie! Wspólnymi siłami możemy zatrzymać to partyjne zawłaszczanie państwa i zachować samorządy dla Obywateli! #ObronimyJOWy #PotrafiszPolsko

więcej

PiS po raz kolejny zablokowało nasz projekt ustawy zakazujący propagowania banderyzmu. Równo rok temu odbyło się pierwsze czytanie projektu. Mieliśmy nadzieję, że już na tym posiedzeniu prace ruszą, ale nagle został zdjęty z posiedzenia Sejmu. Powiedzieć, że to skandal to powiedzieć mało. Jaki był tego powód? Nieoficjalnie powiedziano nam, że Prezydent Duda jedzie na Ukrainę i strona polska obawia się o atmosferę. Jak długo jeszcze polski rząd będzie uciekał od prawdy historycznej i ulegał narracji banderowskiej? Tej zbrodniczej ideologii musimy powiedzieć stanowcze NIE! 

 

więcej
PiS wraca do programu #KorytoPlus! W 2018 roku rekordowe wydatki na kancelarie Sejmu i Senatu przekroczą 800 milionów złotych! Na co chcą przeznaczyć tak horrendalne wydatki? Między innymi na stołki dla swoich urzędników, zatrudnienie armii kucharzy, czy podwojenie liczby ochroniarzy.
Ale kto bogatemu zabroni prawda? Służba zdrowia na skraju zapaści, personel medyczny wyjeżdża za granicę poszukiwaniu godnych zarobków, ale na własne partyjne zachcianki, luksusy i swoich urzędników zawsze znajdą się pieniądze. Z Waszych podatków. 
Rok temu wspólnymi siłami zablokowaliśmy ogromne podwyżki pensji dla rządzących, teraz też nie odpuścimy. Ale potrzebujemy Waszego wsparcia! Dlatego apelujemy o UDOSTĘPNIANIE! Niech jak najwięcej Obywateli się dowie. DOŚĆ marnotrawstwa pieniędzy Polaków!#StopPartiokracji
więcej
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »

Facebook