W regionie

Jako Poseł w regionie wnoszę interpelacje i zapytania poselskie w istotnych dla regionu sprawach oraz interweniuję w imieniu obywateli do władz samorządowych i instytucji publicznych. Poza uprawnieniami formalnymi wspieram działalność charytatywną i aktywizującą lokalne społeczności. 

W sobotni wieczór, 4 lutego br., w hali sportowej przy Gimnazjum w Ropie odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez wójta Jana Morańdę, w którym miałam przyjemność uczestniczyć. 

Spotkanie noworoczne w gminie Ropa to już tradycja. Jego celem jest nie tylko podsumowanie ubiegłego roku – wykonanych inwestycji oraz kondycji finansowej gminy, ale jest ono również dobrą okazją do nagrodzenia tych mieszkańców gminy, którzy swoją pracą, oddaniem i zaangażowaniem przyczyniają się do pomyślności całej społeczności gminnej – przedsiębiorców, strażaków, działaczy społecznych, sportowców oraz nauczycieli i instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury.

Warto także podkreślić, że w trakcie spotkania swój dorobek artystyczny prezentują grupy taneczne oraz zespoły muzyczne, wychowankowie gminnego ośrodka kultury w Ropie.

więcej

W poniedziałek 30 stycznia Poseł Elżbieta Borowska wzięła udział w uroczystym otwarciu Środowiskowego Domu Pomocy w Bieczu z filią w Gorlicach.

To pierwsza tego typu placówka na terenie powiatu gorlickiego. Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami czynności psychicznych. Mieści się w  Bieczu przy ulicy Parkowej 1 oraz w filii w Gorlicach przy ulicy Wyszyńskiego 18.

 

więcej

Niepokojące informacje znalazły się w raporcie NIK z dania 03.07.2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Lasów Państwowych.

Z raportu możemy dowiedzieć się m.in., że „Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa - której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych”.

Po lekturze wspomnianego raportu postanowiłam zwrócić się do Pana Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z prośbą o wyjaśnienie jak w istocie kształtują się wynagrodzenia wszystkich pracowników Lasów Państwowych.

więcej

29 grudnia 2016 roku na zaproszenie Pani Wójt Małgorzaty Małych oraz Pani Przewodniczącej Mari Wyżkiewicz wzięłam udział w uroczystej (świątecznej) sesji Rady Gminy Sękowa.

Spotkanie to było przede wszystkim okazją do podsumowania kończącego się roku, zdefiniowania nowych wyzwań przed którymi stoi Gmina, a także możliwością złożenie świątecznych i noworocznych życzeń, zarówno mieszkańcom jak i włodarzom Gminy Sękowa.

O odpowiednią oprawę artystyczną spotkania zadbała młodzież i dzieci z Zespołu Szkół w Siarach, która wystąpiła przy akompaniamencie pana Mirosława Bogonia oraz Kazimierza Halucha.

Po przemówieniach gości, nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas na tradycyjne śpiewanie kolęd, które upłynęło w życzliwej i pełnej świątecznego nastroju atmosferze. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. 

więcej

Dzisiaj rozmawialiśmy o wykluczeniu komunikacyjnym na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. Zorganizowana przeze mnie i przez moich współpracowników debata poruszała nie tylko kwestie usprawnienia transportu, ale i poprawy sytuacji gospodarczej, bezpieczeństwa na drogach i komfortu podróży.

Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom, szczególnie licznie zgromadzonej stronie społecznej (Bartłomiej Orzeł, Karol Trammer, Jacek Żelasko, Ludomir Handzel), od wielu lat walczącej na rzecz poprawy infrastruktury w regionie, ale także przedstawicieli przedsiębiorców (Jan Załubski, Wiesław Pióro) , którzy są żywo zainteresowani rozwojem gospodarczym w regionie. Dziekuję za udział zastępcy prezydenta miasta Nowy Sącz - Wojciechowi Piechowi. Cieszę się, że burmistrz Gorlic Rafał Kukla, który był jednym z prelegentów i starosta Karol Górski także zagościli na spotkaniu, a także radni nie tylko z naszych powiatów, ale i z limanowskiego czy brzeskiego.

Poszerzenie oferty kolei małopolskich i nowy łącznik na trasie przez Brzesko to dobre kierunki, ale jeszcze wiele przed nami, żebyśmy uporali się z wykluczeniem komunikacyjnym. Dla Gorlic przede wszystkim to kwestia poprawy trasy w stronę Tarnowa, Zakliczyna i w stronę Rzeszowa. Miejmy nadzieję, że zielone światło dla trasy Via Carpatia doczeka się także projektu łącznika z Gorlicami, co otworzy nam możliwości na wymianę handlową z północnym-wschodem i południem Europy.

Kolejna kwestia to kolej w Małopolsce. Bez linii Podłęże-Piekiełko raczej nie ma co liczyć na przerzucenie się na ten środek transportu. Inwestycja ta byłaby inwestycją na miarę budowy kolei za Franciszka Józefa, bo niestety była to ostatnia większa inwestycja w regionie...

Dziękuję Pawłowi Grzegorczykowi i Marcinowi Dulakowi. Twórcom raportu "Niepotrzebny region. Wykluczenie transportowe Małopolski Wschodniej". Do pobrania -> https://issuu.com/…/niepotrzebny_region_nowe_strony_701b9dd…

więcej

Stary most w Białym Dunajcu jest jednym z tych miejsc, gdzie tworzą się gigantyczne korki na „zakopiance". Problem ten od lat dostrzegają mieszkańcy Podhala, turyści odwiedzający Zakopane, jak również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po ośmiu latach sporu pomiędzy właścicielami działek zlokalizowanych w pobliżu tego mostu, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad udało się osiągnąć kompromis w sprawie lokalizacji nowej przeprawy.

Pomimo tych ustaleń budowa mostu jeszcze się nie rozpoczęła. Mam nadzieje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szybko weźmie się do pracy. Postanowiłam u źródła zapytać czy są zabezpieczone środki na budowę nowego mostu oraz na kiedy planowane jest jej rozpoczęcie i zakończenie tej inwestycji. W tej sprawie skierowałem pismo do Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie – Pana Tomasza Pałasińskiego.

więcej

Dzisiaj na konferencji prasowej w Nowym Sączu zapowiadaliśmy sporządzany z naszej inicjatywy raport dotyczący wykluczenia komunikacyjnego naszego okręgu, głównie ziemi gorlickiej i sądeckiej. Dzisiaj zaprezentowaliśmy pierwszą część dotyczącą bezpieczeństwa i podsumowaliśmy akcję znicz.

Przed kampanią wyborczą było głośno o problemach infrastruktury w naszym regionie. Przez poprzednie kadencje słyszeliśmy o tym, że brak inwestycji wynika z wysokiego poparcia dla opozycji (dzisiaj samodzielna większość sejmowa). W tej chwili powoli głosy poparcia dla nowej trasy "Sądeczanki" cichną i już słyszymy tylko o remoncie poprzedniej trasy. Po wyborach z inicjatywy naszego działacza, Macieja Prostko, przesłane zostały do wszystkich nowo wybranych posłów zobowiązanie o walkę kluczowych inwestycji dotyczących infrastruktury. Niestety bez odzewu...

Nie ma co jednak składać broni i należy przypomnieć rządzącym o swoich zapewnieniach przedwyborczych, zwłaszcza, że w poprzednich latach to oni składali poprawki do budżetu właśnie dotyczące infrastruktury. W połowie listopada przedstawimy cały raport, którego autorami są eksperci Klub Jagielloński z Krakowa - Paweł Grzegorczyk i Maciej Dulak. Zaś 8 grudnia w nowosądeckiej "Panoramie" na dużej konferencji będziemy dyskutować o wykluczeniu transportowym, zagrożeniach i możliwościach dla regionu. 

więcej

Od pewnego czasu dochodziły do mnie niepokojące informację dotyczące nierównych składek dla nowotarskich kupców. 

Uważam, że ustanowienie preferencyjnych stawek opłaty targowej dla osób handlujących na terenach administrowanych przez jedną spółkę, a równocześnie ustalanie stawek 16-krotnie wyższych na pozostałych obszarach miasta, jest krzywdząca i niesprawiedliwa. Rządzący nie powinni ograniczać wolności gospodarczej jednostek poprzez preferencyjne stawki dla jednych, a zawyżone dla drugich.

Swoje stanowisko przesłałam do Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ – Pana Andrzeja Rajskiego.

więcej

Facebook