Ustawa o kołach gospodyń wiejskich trafia do Sejmu!

Wraz z klubem poselskim Kukiz '15 złożyłam projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich, który rozszerza możliwości finansowania kół.

Mam nadzieję, że interes partyjny nie weźmie górę i ustawa zostanie uchwalona. Jest to niewielka zmiana, ale bardzo znacząca dla funkcjowania kół. Zostaną one potraktowane podobnie jak stowarzyszenia i będą mogły starać się o 1%.

Numery druku to 2037.

Link do ustawy poniżej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2037

Facebook