Ratujemy Ołykę!

KRÓTKO i NA TEMAT

W 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła starania o renowację Kolegiaty Świętej Trójcy w Ołyce na Ukrainie. W roku 1991 władze ukraińskie przekazały kościół wspólnocie wiernych i znów jest on miejscem kultu religijnego.

Ten XVII-wieczny barokowy kościół, ufundowany za sprawą książąt Radziwiłłów, był uważany za najpiękniejszą polską świątynię na Wołyniu. Jest to unikatowy zabytek, jako że niemal całe jego wyposażenie wykonane było z alabastru. Wszelkie elementy drewniane, tj. rozety na suficie i rzeźby apostołów, pokrywały złocenia.

Po 1945 roku kościół stopniowo ulegał dewastacji i zniszczeniu. Dopiero po upadku Związku Sowieckiego odtworzona parafia katolicka ponownie roztoczyła opiekę nad kolegiatą. Możliwości wspólnoty wiernych pozwoliły tylko na powstrzymanie dalszej degradacji substancji zabytkowej.

W 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego rozpoczęła prace konserwatorsko-restauratorskie, których celem jest przywrócenie Kolegiacie jej dawnego blasku.

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY

Datki prosimy przekazywać na konto:

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
ul. Puławska 158/164/24, 02-670 Warszawa
Alior Bank S.A. 19 2490 0005 0000 4530 8032 8641
Z dopiskiem: „Darowizna na cele statutowe Ołyka”

http://www.dziedzictwo.org/Olyka

Facebook