Projekt zmian w Kodeksie Pracy i ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

W imieniu klubu Kukiz '15 złożłyłam w sejmie projekt zmian w Kodeksie Pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - projekt dedykowany przyszłym mamom oraz przedsiębiorcom, którzy je zatrudniają. 

Niestety jest pewna niechęć wśród pracodawców, aby zatrudniać kobiety ze względu na możliwość zajścia w ciążę. Nasz projekt będzie powodował, że od pierwszego dnia zwolnienia z powodu ciąży kobieta będzie w pełni opłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca będzie czuć się pewnia, a kobiety będą mogły łączyć życie rodzinne z zawodowym. 

Mam nadzieję, że wszystkie kluby parlamentarne poprą nasz pomysł. Jest to projekt pro-demograficzny i równościowy, który dotyka problemów młodych kobiet.

Link do projektu ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/720FDFF8DBCE27C4C12582560040D3EF/%24File/2359.pdf

 

Facebook