Projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący urlopu ciążowego oraz zasiłku ciążowego

W imieniu klubu poselskiego Kukiz '15 złożyłam projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26. czerwca 1974r. Kodeksu Pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dotyczy on wprowadzenia urlopu oraz zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy.

Projekt pozwala na dostosowanie w tym szczególnym czasie pracy do możliwości przyszłych mam. Dzisiaj albo trzeba pracować nadal na pełen etat, albo od razu przejść na L4. Pozwolenie na zmniejszenie godzin pracy przy dzieleniu kosztów pracy miedzy pracodawcę i ZUS jest korzystne i dla budżetu państwa i dla pracodawcy, którzy zyskują czas na znalezienie zastępstwa.

Treść projektu dostępna pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-995-2018/$file/8-020-995-2018.pdf

Facebook