Pisma w sprawie pożarów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Empol w Gorlicach

W związku z kolejnym pożarem na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Empol w Gorlicach wraz z moimi współpracownikami wystosowaliśmy kilka pism:
1. do Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL - w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych, działań podjętych po ostatnich pożarach, odpowiedzialności za powtarzające się pożary;
2. Prokuratora Rejonowego w Gorlicach - w sprawie zbadania powtarzających się pożarów i zbadania odpowiedzialności firmy Empol;
3. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - w sprawie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Gorlic oraz czynności kontrolnych w zakładzie;
4. Okręgowego Inspektora Pracy - w sprawie przestrzegania norm prawa pracy oraz zasad bhp w zakładzie.

 

Każdy taki pożar zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców miasta Gorlice i okolicznych miejscowości, a przede wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gorlicach. 

Facebook