Obronimy JOWy!!! Petycja

"Obecnie w wyborach do rady gminy obywatele wybierają swojego kandydata bezpośrednio Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Projekt autorstwa prawa i sprawiedliwości przewiduje likwidację JOW. Doprowadzi to do upartyjnienia samorządów, zablokuje bezpartyjnym kandydatom możliwość samodzietu lnego kandydowania i ograniczy bierne prawo wyborcze przez wprowadzenie ograniczonych list partyjnych. Projekt ten jest szkodliwy, antydemokratyczny i niszczy ideę istnienia samorządów, które powinny być rządzone przez obywateli, a nie władze partyjne. Chcemy, by PiS odrzucił ten projekt. Poprzyjcie i udostępnijcie dalej tę petycję!"

 

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Jaroslaw_Kaczynski_posel_na_Sejm_RP_i_prezes_partii_Prawo_i_Sprawiedliwosc_W_trosce_o_Polskie_samorzady_ObronimyJOWy/

Facebook