Interpelacja w sprawie edukowania młodych ludzi z udzielania pierwszej pomocy

Wspólnie z Klubem Młodych Kukiz '15 w Gorlicach złożyliśmy interpelację do Minister Edukacji (nr 19801). 

Chcielibyśmy, by resort wprowadził kursy pierwszej pomocy w ramach programu nauczania. 

Każdy z nas podlega obowiązkowi ratowania ludzkiego życia (KK art. 162), ale większośc z nas nie miało możliwości przeszkolenia. Naszym zdaniem każdy młody człowiek powinien takie umiejętności posiąść już w szkole.

Link do treści interpelacji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=454BAFFB

Facebook