36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Gorlicach

Dzisiaj odbyła się w Gorlicach msza w intencji ofiar stanu wojennego. 13 grudnia minie 36. rocznica jego wprowadzenia. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób. Do dzisiaj wiele spraw pozostaje niewyjaśnionych, chociażby zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana "Solidarności", co było pokłosiem roku 81'. Gdy zabrałam głos podkreśliłam jak ważne jest, aby dzisiaj w Polsce dokonała się sztafeta pokoleń, by te cenne wartości, którymi się wówczas kierowano przekazywać młodym ludziom i czynić ich współodpowiedzialnych za los Ojczyzny i pamięć narodową.

Facebook