Dzisiaj odbyła się w Gorlicach msza w intencji ofiar stanu wojennego. 13 grudnia minie 36. rocznica jego wprowadzenia. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób. Do dzisiaj wiele spraw pozostaje niewyjaśnionych, chociażby zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana "Solidarności", co było pokłosiem roku 81'. Gdy zabrałam głos podkreśliłam jak ważne jest, aby dzisiaj w Polsce dokonała się sztafeta pokoleń, by te cenne wartości, którymi się wówczas kierowano przekazywać młodym ludziom i czynić ich współodpowiedzialnych za los Ojczyzny i pamięć narodową.

więcej

Na Uniwersytcie Warszawskim odbyło się wysłuchanie obywatelskie ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do samorządu. W trakcie 4 minutowego przemówienia przedstawiałam zarzuty wobec ustawy, m.in. wykluczanie niepełnosprawnych przez likwidację głosowania korespondencyjnego, wprowadzanie zmian w bardzo krótkim czasie, wysuwanie fałszywych zarzutów wobec ordynacji większościowej oraz brak jakichkolwiek konsultacji społecznych. Wydarzenie organizowały w dużej mierze środowiska zrzeszające samorządowców, m.in.  Kongres Ruchów Miejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Nagranie dostępne na YT: https://www.youtube.com/watch?v=faM8NQ11BAM

więcej

"Obecnie w wyborach do rady gminy obywatele wybierają swojego kandydata bezpośrednio Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Projekt autorstwa prawa i sprawiedliwości przewiduje likwidację JOW. Doprowadzi to do upartyjnienia samorządów, zablokuje bezpartyjnym kandydatom możliwość samodzietu lnego kandydowania i ograniczy bierne prawo wyborcze przez wprowadzenie ograniczonych list partyjnych. Projekt ten jest szkodliwy, antydemokratyczny i niszczy ideę istnienia samorządów, które powinny być rządzone przez obywateli, a nie władze partyjne. Chcemy, by PiS odrzucił ten projekt. Poprzyjcie i udostępnijcie dalej tę petycję!"

 

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Jaroslaw_Kaczynski_posel_na_Sejm_RP_i_prezes_partii_Prawo_i_Sprawiedliwosc_W_trosce_o_Polskie_samorzady_ObronimyJOWy/

więcej

Proszę o wsparcie inicjatywy opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Opiekunowie nie mogą dorabiać na swoje utrzymanie ponieważ stracą świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi 520 albo 1406 złotych. 
Pokażmy olbrzymie wsparcie społeczne dla tej inicjatywy i składajmy podpisy pod petycją.

https://domtopraca.pl/

 
więcej

Zapraszam w imeniu organizatorów. :)

więcej

Facebook