W niedzielę w Parku Miejskim w Gorlicach po raz trzeci odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego koordynatorem był Mateusz Koszyk we współpracy z UM Gorlice. To jedno z największych wydarzeń sportowo-patriotycznych w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Biegi odbywają się w wielu miastach w całym kraju. 

więcej

W imieniu klubu poselskiego Kukiz '15 złożyłam projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26. czerwca 1974r. Kodeksu Pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dotyczy on wprowadzenia urlopu oraz zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy.

Projekt pozwala na dostosowanie w tym szczególnym czasie pracy do możliwości przyszłych mam. Dzisiaj albo trzeba pracować nadal na pełen etat, albo od razu przejść na L4. Pozwolenie na zmniejszenie godzin pracy przy dzieleniu kosztów pracy miedzy pracodawcę i ZUS jest korzystne i dla budżetu państwa i dla pracodawcy, którzy zyskują czas na znalezienie zastępstwa.

Treść projektu dostępna pod linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-995-2018/$file/8-020-995-2018.pdf

więcej

W związku z kolejnym pożarem na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Empol w Gorlicach wraz z moimi współpracownikami wystosowaliśmy kilka pism:
1. do Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL - w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych, działań podjętych po ostatnich pożarach, odpowiedzialności za powtarzające się pożary;
2. Prokuratora Rejonowego w Gorlicach - w sprawie zbadania powtarzających się pożarów i zbadania odpowiedzialności firmy Empol;
3. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - w sprawie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Gorlic oraz czynności kontrolnych w zakładzie;
4. Okręgowego Inspektora Pracy - w sprawie przestrzegania norm prawa pracy oraz zasad bhp w zakładzie.

 

Każdy taki pożar zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców miasta Gorlice i okolicznych miejscowości, a przede wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gorlicach. 

więcej

Wspólnie z Klubem Młodych Kukiz '15 w Gorlicach złożyliśmy interpelację do Minister Edukacji (nr 19801). 

Chcielibyśmy, by resort wprowadził kursy pierwszej pomocy w ramach programu nauczania. 

Każdy z nas podlega obowiązkowi ratowania ludzkiego życia (KK art. 162), ale większośc z nas nie miało możliwości przeszkolenia. Naszym zdaniem każdy młody człowiek powinien takie umiejętności posiąść już w szkole.

Link do treści interpelacji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=454BAFFB

więcej

W imieniu klubu Kukiz '15 złożłyłam w sejmie projekt zmian w Kodeksie Pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - projekt dedykowany przyszłym mamom oraz przedsiębiorcom, którzy je zatrudniają. 

Niestety jest pewna niechęć wśród pracodawców, aby zatrudniać kobiety ze względu na możliwość zajścia w ciążę. Nasz projekt będzie powodował, że od pierwszego dnia zwolnienia z powodu ciąży kobieta będzie w pełni opłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca będzie czuć się pewnia, a kobiety będą mogły łączyć życie rodzinne z zawodowym. 

Mam nadzieję, że wszystkie kluby parlamentarne poprą nasz pomysł. Jest to projekt pro-demograficzny i równościowy, który dotyka problemów młodych kobiet.

Link do projektu ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/720FDFF8DBCE27C4C12582560040D3EF/%24File/2359.pdf

 

więcej

Facebook